MTU mieszanka traw uniwersalna

MTU mieszanka traw uniwersalna

  • mieszanka oparta w swym składzie wyłącznie na gatunkach traw
  • zalecana  do intensywnej uprawy na gruntach ornych, do użytkowania kośno-pastwiskowego, także na pastwiska trwałe. Gwarantuje wysokie plony świeżej masy o wysokiej zawartości białka
  • odpowiednia na gleby mineralne i organiczne, nieprzesychające okresowo
  • charakteryzuje się dobrym zadarnianiem i zimotrwałością, posiada wysoką zdolność odrostu zielonej masy na początku wegetacji i po kolejnych pokosach.

Skład mieszanki:

WordPress Tables Plugin

  • życica trwała dzięki dużej zawartości cukrowców wzbogaca smakowitość paszy
  • dodatek życicy wielokwiatowej daje lepszą ochronę plantacji przed zachwaszczeniem, zwiększa plon pierwszego pokosu
  • tymotka łąkowa jest mrozoodporna, toleruje krótkie okresy suszy
  • wiechlina łąkowa ma dużą tolerancję na udeptywanie i przygryzanie, zagęszcza przy tym ruń
  • kostrzewa łąkowa jest trawą o wysokiej wartości pokarmowej, dużej zawartości cukru, nieźle znosi okresowe (do 2 tygodni) zalewanie

Wysiew 40 kg/ha, opakowanie 10kg

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79