MLF mieszanka lucerny z trawami

MLF mieszanka lucerny Legend/Legendairy i festulolium

Mieszanka ta jest polecana na te gleby, gdzie uprawa lucerny w czystym siewie obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia ze względu na zróżnicowaną jakość gleb na danym polu, pofalowanie terenu, dominujące piaszczyste podglebie w głębszych warstwach uprawowych. W takich przypadkach, w miejscach jakościowo lepszych, intensywniej będzie rosła lucerna, w pozostałych trawy, zwłaszcza festulolium.

 

  • ze względu na wysokie plonowanie szczególnie polecana dla gospodarstw mlecznych z niedoborem powierzchni paszowej
  • bardzo wysoka zawartość cukrów w festulolium powoduje, że mieszanka MLF bardzo łatwo zakisza się i jest niezwykle smaczną paszą dla bydła. Lucerna wnosi do mieszanki traw białko o właściwym składzie aminokwasów, a także witaminy i karoten
  • mieszanka MLF plonuje stabilniej niż oddzielnie trawy i lucerna w siewie czystym, szczególnie na glebach słabszych i na polach o zróżnicowanej jakości

 

Skład mieszanki:

 

  • festulolium (kostrzyca) to mieszaniec powstały ze skrzyżowania życicy wielokwiatowej i kostrzewy łąkowej łączący w sobie największe zalety obu tych traw:
    • wysoko plonuje, odznacza się dużą zimotrwałością i odpornością na suszę, jakość paszy z jej udziałem jest doskonała, o dużej smakowitości
    • z doświadczeń polowych przeprowadzonych z festulolium wynika, że nawet w latach o dużym niedoborze opadów plon z sezonu wegetacyjnego nie spadał w sposób istotny, jednakże miał wpływ na trwałość gatunku
  • amerykańskie lucerny wielolistkowe, wchodzące w skład mieszanki, zapewniają wysokie i stabilne plony przez 3-4 lata, przy 4 pokosach w sezonie
  • dodatek życicy trwałej i wielokwiatowej zwiększa masę plonów w pierwszym roku uprawy. Gatunki tych traw wschodzą pierwsze, tworząc pokrywę gleby przed wschodami lucerny. Rosną przy tym intensywnie. Już od 2-go roku uprawy, w miarę rozrastania się lucerny i festulolium wypierane są przez te ostanie gatunki, które stają się głównymi składnikami plantacji, zapewniając wysokie i stabilne plony.

 

Norma wysiewu 30 kg/ha

Opakowanie  10kg  

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Warowna 3 nr lok.25, 02-654 Warszawa

NIP: 9511077445

Napisz do nas!