O firmie

Firma Agri Land powstała w roku 2000 i od początku jej działalność związana jest z dystrybucją nasion lucerny oraz produkcją wyspecjalizowanych mieszanek traw. Dzięki ścisłej współpracy z amerykańskim hodowcą lucerny – Forage Genetics – możemy nadal rejestrować i oferować Państwu coraz lepsze, wielolistkowe odmiany lucerny, dostosowane do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju. Jesteśmy także producentem specjalistycznych, wysoko produktywnych mieszanek traw pastewnych mających nieodzowny wpływ na przygotowanie doskonałej jakości pasz. Nasza codzienna praca koncentruje się na działaniach zmierzających ku zaspokojeniu oczekiwań naszych Klientów. Zdajemy sobie w pełni sprawę, jak ważne znaczenie dla hodowli bydła mlecznego ma zdrowa, pełnowartościowa pasza, bogata w składniki pokarmowe, a zwłaszcza sole mineralne, łatwo strawne białka oraz witaminy. Dlatego też oferowane przez nas nasiona lucerny i traw podlegają ścisłemu nadzorowi, a ich jakość jest przedmiotem systematycznej kontroli dokonywanej przez akredytowane laboratoria oceny nasion, uprawnione do wydawania stosownych świadectw. Wszystkie oferowane przez Agri Land odmiany lucerny zostały wpisane do Krajowego Rejestru (KR).

 

By sprostać Państwa potrzebom i ułatwić dostęp do najlepszych nasion stworzyliśmy rozbudowaną i profesjonalnie działającą sieć dystrybucji, dlatego nasze rośliny wykorzystywane są przez tysiące gospodarstw rolnych na terenie całego kraju.

 

Firma Agri Land zajmuje się dystrybucją najlepszych odmian wielolistkowej lucerny. W tym zakresie jesteśmy przedstawicielami amerykańskiego, renomowanego hodowcy tego typu roślin – firmy Forage Genetics. Agri Land jest również producentem wyspecjalizowanych mieszanek traw, znajdujących szerokie zastosowanie w gospodarstwach rolnych. Przez lata pracy zdobyliśmy doświadczenie i praktyczną wiedzę, które pozwalają nam na dostarczanie najlepszych odmian nasion lucerny i traw.

 

Wszystkie odmiany lucerny wpisane są do Krajowego Rejestru, a wpis ten poprzedzony jest wieloletnimi badaniami rejestracyjnymi prowadzonymi w stacjach COBORU, rozlokowanymi na obszarze całego kraju. Zakres tych badań pozwala na wyselekcjonowanie wartościowych odmian najbardziej przydatnych do uprawy w warunkach klimatycznych Polski.

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79