AGRI LAND Mirosława Węglarz

Polityka prywatności

Polityka prywatności firmy AGRI LAND Mirosława Węglarz

 

 1. Informacje ogólneNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów firmy AGRI LAND oraz Użytkowników strony www.agriland.pl w związku z korzystaniem przez nich z oferty handlowej.
  Administratorem danych osobowych jest Mirosława Węglarz prowadząca działalność gospodarczą AGRI LAND Mirosława Węglarz  z siedzibą w Warszawie, ul. Warowna 3 lok.25 NIP 951-107-74-45 REGON140835443
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Firma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – w rozmowach telefonicznych podczas składania zamówień handlowych,
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu na stronie www firmy informacje,
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”}.
 5. Firma zachowuje informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane przez Klienta przy składaniu zamówienia są przetwarzane w celu jego realizacji (wystawianie faktur, organizacja transportu) natomiast dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub realizacji zamówienia.
 7. Dane osobowe pozostawione w firmie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim (poza podmiotami współpracującymi w procesie realizacji zamówień handlowych np. firmom transportowym, kurierom, biurom księgowym), zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych przechowywanych w firmie przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79