Produkty

LUCERNA oraz mieszanki traw z lucerną
Firma Agri Land posiada w swojej ofercie trzy odmiany lucerny hodowli amerykańskiej. Począwszy od najbardziej znanej, sprawdzonej w uprawie (od 1995 roku) i docenionej przez polskich rolników odmiany LEGEND, poprzez LEGENDAIRY do najnowszej odmiany PERFECTA.
Odmiany te wyróżniają się cechami niespotykanymi w odmianach hodowli europejskiej. Są one wielolistkowe, gdzie częściowo, zamiast tradycyjnych 3 listków, rośliny wytwarzają ich 5 a nawet do 9. Dzięki temu korzystniejszy jest stosunek masy liści do masy łodyg, co daje efekt w postaci wyższej zawartości białka – jednego z największych atutów lucerny. I tak w odmianie PERFECTA osiąga ono nawet do 109,2% wzorca (średnia z trzech lat w badaniach rejestrowych w Polsce). Ponadto odmiany te odznaczają się bardzo wysokimi plonami zarówno świeżej jak i suchej masy – np. plon świeżej masy odmiany PERFECTA to 109% wzorca – polskiej odmiany Radius, uważanej za najlepiej przystosowaną do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju,. Poza tym przewaga ta dotyczy także takich cech jak zdolność przezimowania, reakcja na suszę, a zwłaszcza odporność na choroby uwiądowe. Wszystkie te cechy znacząco wpływają na trwałość lucernika oraz dają pewność wysokich i corocznie powtarzalnych plonów. Stąd deklarowane min. 5 lat jako okres użytkowania lucernika odmian amerykańskich, w tym odmiany PERFECTA, jest wielkością realną i całkowicie uzasadnioną.
Lucerna przy tym to nie tylko najtańsze źródło białka z upraw polowych, ale również jedno z najbogatszych źródeł kompletu aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelementów oraz karotenu i witamin K, A, B2, C, E.
Lucerna może być przeznaczana do bezpośredniego skarmiania, na siano, susz, sianokiszonkę lub kiszonkę. Może być stosowana w żywieniu wysoko wydajnego bydła, owiec, trzody i drobiu, jako pasza jest chętnie pobierana i wysoko strawna.

MLF mieszanka lucerny Legendairy/Werko i FESTULOLIUM
AGRI LAND proponuje także lucernę w mieszance z trawami, przy czym dominującą trawą w tym zastosowaniu jest FESTULOLIUM – krzyżówka życicy wielokwiatowej i kostrzewy łąkowej, łącząca w sobie największe zalety obu tych gatunków.
Mieszanka ta jest polecana na te gleby, gdzie uprawa lucerny w czystym siewie obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia ze względu na zróżnicowaną jakość gleb na danym polu, pofalowanie terenu, dominujące piaszczyste podglebie w głębszych warstwach uprawowych. W takich przypadkach, w miejscach jakościowo lepszych, intensywniej będzie rosła lucerna, w pozostałych trawy, głównie FESTULOLIUM.
W 2021 r w naszej ofercie  jest mieszanka MLF50 o składzie:                                  – 50% lucerny Legendairy/Werko,                                                                                 – 40% FESTULOLIUM,
–  10%  życica trwała i wielokwiatowa. Dodatek tych życic zwiększa masę plonów w pierwszym roku uprawy; gatunki tych traw szybko wschodzą i rosną intensywnie, w kolejnych latach są wypierane przez lucernę i festulolium.

MIESZANKI TRAW z drobnonasiennymi roślinami motylkowatymi
W ciągu wielu ostatnich lat stosuje się powszechnie kilkuskładnikowe mieszanki odmian traw i roślin motylkowatych (bobowatych), głównie lucern i koniczyn. Racjonalnie przygotowane mieszanki dostarczają producentom pasz wielorakich korzyści. W porównaniu do czystych zasiewów traw, uprawa mieszanek – zarówno na gruntach ornych jak i na łąkach i pastwiskach – pozwala na wymierne oszczędności w stosowaniu azotu przy niezmienionej wielkości plonowania. Doświadczenia i praktyka wskazują iż uprawa mieszanek jest mniej ryzykowna z uwagi na lepsze wykorzystanie przez nie warunków siedliskowych oraz elastyczniejsze przystosowanie się do zmienności warunków klimatycznych, glebowych i biotycznych. Stąd wynika ich większa wierność plonowania w porównaniu z zasiewami jednogatunkowymi. Jakość pasz z mieszanek jest niejednokrotnie lepsza niż z samych traw lub motylkowatych. Zielonka z mieszanek łatwiej daje się wysuszyć i zakisić niż z samych motylkowatych drobnonasiennych.
Trawy z roślinami motylkowatymi umożliwiają przygotowanie mieszanek przydatnych praktycznie na wszystkie typy gleb, znoszących przy tym różnorodne warunki wilgotnościowe.
Zatem w miejsce zasiewów jednogatunkowych, w pełni uzasadniona jest uprawa mieszanek trawiasto-motylkowatych, składających się z najlepszych, sprawdzonych gatunków i odmian.

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79