Lucerna

Lucerna – amerykańskie odmiany wielolistkowe

Firma Agri Land posiada w swojej ofercie trzy odmiany lucerny hodowli amerykańskiej. Począwszy od najbardziej znanej, sprawdzonej w uprawie (od 1995 roku) i docenionej przez polskich rolników odmiany LEGEND, poprzez LEGENDAIRY do najnowszej odmiany PERFECTA.

Odmiany te wyróżniają się cechami niespotykanymi w odmianach hodowli europejskiej. Są one wielolistkowe, gdzie częściowo zamiast tradycyjnych 3 listków, rośliny wytwarzają ich 5 a nawet do 9. Dzięki temu korzystniejszy jest stosunek masy liści do masy łodyg, co daje efekt w postaci wyższej zawartości białka – np. w odmianie PERFECTA nawet do 109,2% wzorca (średnia z trzech lat w badaniach rejestrowych w Polsce). Ponadto odmiany te osiągają bardzo wysokie plony zarówno świeżej jak i suchej masy – np. plon świeżej masy odmiany PERFECTA to 109% wzorca. Przewyższają również wzorzec, czyli polską, uważaną za najlepiej przystosowaną do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju, odmianę Radius. Przewaga ta dotyczy takich cech jak zdolność przezimowania, reakcja na suszę, a zwłaszcza odporność na choroby uwiądowe. Wszystkie te cechy znacząco wpływają na trwałość lucernika oraz dają pewność wysokich plonów, jakich można oczekiwać w kolejnych latach uprawy tej rośliny. Stąd deklarowane min. 5 lat jako okres użytkowania lucernika odmian amerykańskich, w tym odmiany PERFECTA, jest wielkością realną i całkowicie uzasadnioną.

Należy podkreślić kolejny ważny walor odmian lucern hodowli amerykańskiej – wielokrotnie niższą, w porównaniu do odmian krajowych i innych europejskich, zawartość saponin, zaliczanych do tzw. substancji antyżywieniowych, w nadmiarze szkodliwych dla zwierząt. Można więc zwiększać dzienne dawki lucerny, bez obawy wystąpienia zaburzeń pokarmowych u zwierząt. W rezultacie oszczędzamy na zużyciu kupowanych, drogich paszach wysokobiałkowych, zastępując je doskonałym, łatwo przyswajalnym białkiem zawartym w lucernie z własnych upraw. Lucerna przy tym to nie tylko najtańsze źródło białka z upraw polowych, ale również jedno z najbogatszych źródeł kompletu aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelementów oraz karotenu i witamin K, A, B2, C, E.

Lucerna może być przeznaczana do bezpośredniego skarmiania i na siano, na susz, sianokiszonkę lub kiszonkę. Może być stosowana w żywieniu wysoko wydajnego bydła, owiec, trzody i drobiu, jako pasza jest chętnie pobierana i wysoko strawna.

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79