Uprawa lucerny

Uprawa lucerny

Lucerna na ogół  łatwo dostosowuje się do najrozmaitszych warunków glebowych. Największe plony daje na glebach  pszenno –buraczanych, ale na żytnio –ziemniaczanych rośnie dobrze i daje większe plony niż inne rośliny pastewne. Dostosowanie się lucerny do różnych środowisk glebowych wiąże się z jej  silnie rozwiniętym systemem  korzeniowym, z którego to powodu lucerna stawia  duże wymagania co do podglebia i podłoża. Glina, iły, margiel lub gleby gliniasto – piaszczyste, znajdujące się w pobliżu, wpływają na zwiększenie plonów.  Woda gruntowa nie powinna znajdować się bliżej niż na 150 cm od powierzchni.

Lucerna źle znosi kwaśny odczyn gleby – jest to jej cecha gatunkowa, niezależna od odmiany. Na glebach kwaśnych rośliny nie rosną, młode siewki zamierają w dość krótkim czasie po wschodach, więc uprawa tej roślina na takich glebach nie ma szans na powodzenie. Najbardziej odpowiednia  jest gleba o pH od 6,5 do 7,2.

 1. PRZYGOTOWANIE POLA

Poprzedzając wiosenny siew jesienią należy wykonać zabiegi: odchwaszczenie, wapnowanie, nawożenie fosforem i potasem, orkę zimową.
Ponieważ lucerna jest rośliną wieloletnią, szczególnie ważne jest staranne odchwaszczanie, a zwłaszcza zniszczenie chwastów wieloletnich. Najskuteczniejsze jest zastosowanie herbicydów systemicznych jak : ROUNDUP 360 SL lub AVANS 330 SL.

 1. 2. POTRZEBY POKARMOWE LUCERNY ORAZ NAWOŻENIE

Lucerna jako roślina motylkowata współżyje z bakteriami brodawkowymi Rhizobium sp. i za ich pomocą może korzystać z azotu znajdującego się w powietrzu.
W związku z tym nawożenie azotem jest ograniczone 20 – 30 kg/ha w momencie siewu.
Bardzo dobrze wykorzystuje trudniej dostępne składniki pokarmowe.

Potrzeby pokarmowe lucerny na każde 10 t zebranej zielonki:

WordPress Tables Plugin

 

Z danych powyższych wynika ,że oprócz mikroelementów konieczne jest nawożenie potasem, fosforem, wapniem, siarką i magnezem. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na nawożenie siarką, ponieważ jest składnik często niedoceniany w uprawie lucerny. Tymczasem przy niedoborze siarki lucerna słabo rośnie, źle się rozkrzewia oraz zamiera. Bardzo praktyczne jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, ale trzeba dobierać nawozy z zawartością siarki, ale bez azotu lub z niską jego zawartością, np. LUBOFOSKA  4-12-12, która zawiera tylko 4% N, 33% P2O5 w różnych postaciach, 12% K2O, 14% CaO oraz 29% SO3. Nawóz ten szczególnie przydatny jest do stosowania przedsiewnego, nawet 2-4 dni przed  wysiewem.

Inne nawozy to KORN-KALI – 40% K2O, 12,5% SO3 ; KIZERYT granulowany – 25% MgO, 50 % SO3 – wg zasobności gleby i przewidywanego plonu.
Są to tylko przykładowe nawozy, są też oczywiści nawozy jednoskładnikowe, np. siarkowe w postaci siarczanu potasu.
W każdym razie nawożenia zarówno siarką, jak i pozostałymi składnikami pokarmowymi powinno się odbywać zgodnie z wynikami badań gleby oraz oczekiwanymi plonami. Badania gleby nie są drogie i na pewno zwrócą się szybko w postaci oszczędności w stosowanych nawozach jak uzyskiwanych dzięki ich racjonalnemu stosowaniu plonach.
Przeciętne zalecenia nawozowe zawiera Tabela 1. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY TECHNOLOGII UPRAWY LUCERNY.

 1. 3. SIEW

Jeśli na polu, na którym planuje się uprawę lucerny, nie uprawiano żadnych motylkowatych przez ostatnie 10 lat konieczne jest zastosowanie NITRAGINY, która jest zasuszoną formą bakterii Rhizobium sp.; przed siewem zaprawia się nasiona Nitraginą „na mokro” . W pozostałych przypadkach Nitragina nie jest niezbędna, ale dostarczając bakterie
bezpośrednio blisko korzeni, przyspieszamy w efekcie wzrost i rozwój młodych roślin.

Sposoby uprawy lucerny:

 • – siew czysty w terminie wiosennym lub letnim jako najbardziej polecany. Wieloletnie obserwacje wskazują na siew bez rośliny ochronnej jako bardziej efektywny; lucerna wcześniej wchodzi w okres pełnego plonowania, a w warunkach niedoboru wody, występującego w ostatnich latach nawet wiosną, roślina ochronna stanowi dla lucerny silną konkurencję o wilgoć
 • – siew  z rośliną ochronną (jęczmień jary, owies) w terminie wiosennym.
  Przed siewem nawożenie azotem 20-25 kgN/1ha – saletra amonowa przy siewie czystym, 1/3 – 1/2 pełnej dawki azotu dla zboża jako rośliny ochronnej.

Głębokość siewu 1 do 2 cm.

Terminy i norma wysiewu:

WordPress Tables Plugin

 

Ważne zabiegi po wysiewie i wschodach

W miarę potrzeb:

 •  – odchwaszczanie mechaniczne: przykaszanie chwastów
 •    – odchwaszczanie chemiczne:
  faza 2-3 liści właściwych, np. Basagran 480 SL,
  plantacje 1-roczne i starsze: KERB 50WP, KERB500 SC na chwasty 2-liścienne 2kg/1 ha, zniszczenie perzu: 3 – 4 kg/1 ha – jesienią od k.X do  poł.XI
 1. 4. UŻYTKOWANIE LUCERNIKA

Wiosenne bronowanie, podsiew trawą, koniczyną lub lucerną przerzedzonej plantacji

Nawożenie wg zasobności gleby i przewidywanego plonu:

P –      60 – 140 kg P2O5/1 ha
K –      60 – 140 kg K2O/1 ha
Mg –     60 – 80 kg MgO/1 ha
S –     80 – 100 kg SO3/1 ha
Ca –    500 – 1500 kg CaO wnoszonego corocznie wczesną wiosną lub późną jesienią;
dawka zależna też od aktualnego odczynu gleby

Podział na dawkę wiosenną -50%, po zbiorze 1 pokosu – 50%, wyłącznie potasem można nawozić lucernę również po 2 pokosie

Mikroelementy: Insol – 6 lub podobne

Zbiory:

 • 3 pokosy   – najwyższy plon, niska jakość
 • 4 pokosy   – średni plon, dobra jakość
 • 5 pokosów – niski plon, bardzo dobra jakość

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79