LEGEND®

LEGEND®

Pierwsza wysokoplonująca, wielolistkowa odmiana lucerny w USA – zamiast tradycyjnych trzech tworzy na części pędów pięć do sześciu listków w liściu złożonym.

Zarejestrowana w Polsce w 1999 r.

Wyniki badań rejestrowych przedstawione są w poniższej tabeli:

WordPress Tables Plugin

 

Zaprezentowane wyniki pochodzą z serii 11 doświadczeń założonych w roku 1995 rozmieszczonych na terenie całego kraju w stacjach COBORU. W doświadczeniach tych LEGEND osiągnęła lepsze rezultaty nie tylko od wzorca, ale przede wszystkim od najczęściej uprawianych w Polsce odmian krajowych (Kometa, Radius, Boja)   i europejskich (Maya, Sitel, Derby, Alegro, Alize). Lepsze rezultaty to wyższy plon zarówno świeżej i suchej masy oraz lepsza jakość plonu tj. wyższa zawartość białka, niska zawartość saponin tzw. substancji antyżywieniowych  (2 –3 razy mniej niż wszystkie pozostałe odmiany). Ta ostatnia cecha pozwala na stosowanie wyższych dawek lucerny, co wpływa na ograniczenia zużycia drogich pasz treściwych w żywieniu zwierząt.

W oparciu o wieloletnie badania przeprowadzone w Polsce oraz doświadczenia  na rynku amerykańskim można przedstawić następujące cechy odmiany LEGEND:

  • daje doskonałej jakości paszę o wysokiej strawności
  • wysoka odporność na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe
  • mrozoodporność i zimotrwałość
  • możliwość obniżenia normy wysiewu do 10-12 kg/ha w czystym siewie wiosną

Dostępna w opakowaniach 10 i 25 kg

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79