MKS mieszanka traw z koniczyną szwedzką

MKS mieszanka traw z koniczyną szwedzką

  • zalecana do uprawy na glebach organicznych, np. murszowo-torfowych, mokrych, okresowo zalewanych, wolno obsychających wiosną
  • doskonale udaje się na cięższych glebach mineralnych
  • przeznaczona jest do użytku kośnego
  • mieszanka daje dobrej jakości paszę, charakteryzującą się smakowitością i wysoką strawnością.
  • zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania.

Skład mieszanki:

WordPress Tables Plugin

  • kostrzewa trzcinowa – tworzy silne, dość wysokie kępy, jest trwała, szybko się rozwija, odporna na suszę
    – spośród kostrzew najbardziej konkurencyjna, bardzo przydatna na wadliwe grunty, nietypowe stanowiska,   także silnie przesychające
  • wyczyniec łąkowy/mozga trzcinowa – obie te trawy występują na łąkach wilgotnych, okresowo zalewanych wiosną, na łęgach (wzdłuż dolin rzecznych)
    – dobrze znoszą wielokrotne koszenie w okresie wegetacji
  • koniczyna szwedzka (białoróżowa) – szczególnie dobrze rozwija się na glebach cięższych, wilgotnych mineralnych, stanowiskach okresowo zalewanych
    – spośród wszystkich koniczyny zawiera najwięcej białka w masie roślinnej

Norma wysiewu 30-35 kg/ha, opakowanie 10kg

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79