MP mieszanka traw do podsiewu

MP mieszanka traw do podsiewu

  • jest to mieszanka o intensywnym wzroście, specjalnie przygotowana do podsiewu, jednego ze sposobów  poprawy jakości istniejących łąk i pastwisk
  • podsiew to zabieg agrotechniczny zyskujący w ostatnich latach coraz większa rzeszę  zwolenników; jest to bardzo skuteczna metoda utrzymania, a nawet zwiększenia produktywności i jakości użytków zielonych
  • podsiew może być wykonywany na użytkach o wystarczających zasobach  wilgoci, ale za mało jest na nich wartościowych roślin
  • nie jest polecany na pastwiska porośnięte chwastami i turzycami, z zakwaszoną glebą, okresowo zalewane
  • mieszanka MP wystarczy na regenerację trwałych użytków zielonych na 2 – 3 lata

Skład mieszanki:

WordPress Tables Plugin

  • życica mieszańcowa charakteryzuje się wysokim plonem zielonej i suchej masy dobrej jakości, o wysokiej strawności i smakowitości. Odznacza się szybkim wzrostem i zwiększoną odpornością na wyleganie
  • życica trwała dzięki dużej zawartości cukrowców wzbogaca smakowitość paszy. Pod względem wartości pokarmowej należy do najcenniejszych traw. Bardzo dobrze wytrzymuje udeptywanie przez zwierzęta
  • festulolium (kostrzyca) to trawa o najintensywniejszym wzroście w tej mieszance. Charakteryzuje się dobrym zadarnianiem i zimotrwałością, posiada wysoką zdolność odrostu zielonej masy na początku wegetacji i po kolejnych pokosach. Tworzy masę zieloną o znakomitych walorach pokarmowych i smakowych, wysokiej zawartości cukrów i białka

Wysiew 25 kg/ha, opakowanie 10kg

Kup nasze produkty:

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79