Agrotechnika – pełna uprawa

Agrotechnika - pełna uprawa

Pełną uprawę – stosuje się, gdy:

 • brakuje w runi gatunków wartościowych
 • udział chwastów kłączowych (rdest wężownik, kuklik zwisły) oraz śmiałka darniowego i skrzypów sięga 20-30%
 • niezbędne jest wyrównanie powierzchni użytków zdeformowanej kępami, krzewami i kretowiskami

Mechaniczna renowacja użytków zielonych (uprawa płużna):

 • wstępne wyrównanie powierzchni użytku zielonego
 • zniszczenie starej darni broną talerzową lub glebogryzarką, szczególnie jeśli jest mocno porośnięta i zwarta
 • w przypadku występowania uporczywych chwastów – zastosowanie herbicydu o działaniu totalnym, Roundap’u w ilości 3-5 l/1 ha
 • orka całkowicie odwracająca starą darń (pług z odkładnicą śrubową); głębokość orki 15-30 cm, zależnie od gleby i składu botanicznego runi (gdy roślinność jest kępiasta wówczas orka musi być głębsza); na glebach murszowych płytkich, tylko 5-10 cm
 • optymalny termin wykonania orki:
  – jesienią na glebach ciężkich
  – wiosną na glebach lekkich i torfowo- murszowych
 • zwałowanie zaoranego pola ciężkim wałem
 • 1-3 krotne talerzowanie broną oraz włókowanie celem wyrównania powierzchni
 • wysiew nawozów mineralnych i wapnowanie gleb kwaśnych; w zależności od typu i zasobności gleb stosuje się przedsiewnie następujące dawki nawozów (zależne od zasobności gleby i spodziewanych plonów):
  – 80-120 kg N/ha – po wschodach wysianej mieszanki, nie później niż przed pierwszym pokosem
  – przed drugim pokosem, jeśli rokowania co do plonu są dobre, a w glebie jest wystarczająca ilość wilgoci – 60 – 80 kg N/ha
  – na dalsze wzrost zielonej masy – 40-60 kg N/ha
  – dawki azotu należy zmniejszyć proporcjonalnie do udziału koniczyny w mieszance pamiętając przy tym, że zbyt niskie dawki azotu sprzyjają rozrostowi koniczyny, która może tłumić nawet wzrost traw, duże dawki azotu powodują efekt odwrotny- ograniczenie czy nawet zanik wzrostu koniczyny
  – 80-120 kg P205 / ha, 250 – 350 kg K2O, 50-90 kg MgO – konieczne jest wymieszanie nawozów z glebą za pomocą lekkiej brony
 • wysiew nasion rzutowo ręcznie lub siewnikiem bez redlic na głębokość 1-2 cm
 • norma wysiewu: 35-40 kg/ha
 • termin siewu jest uzależniony od lokalnych warunków siedliskowych (głównie wilgotności gleb):
  – wczesną wiosną (od połowy kwietnia do końca maja) – siew jest bardziej narażony na zachwaszczenie
  – późnym latem (od połowy sierpnia do końca pierwszej dekady września) siew jest bardziej narażony na okresy suszy oraz na wczesne przymrozki i silniejsze  przemarzanie zimą
  – w pełni lata obsiewa się tylko te użytki, które wiosną są zbyt mokre, np. na glebach torfowych
 • po siewie konieczne jest wałowanie obsianego pola lekkim wałem gładkim – nasiona muszą ściśle przylegać do cząsteczek gleby, przyspiesza to wydatnie ich kiełkowanie i zapewnia jego równomierność

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79