Bezorkowa metoda odnawiania użytków zielonych

Bezorkowa metoda odnawiania użytków zielonych

Metodę tą stosuje się gdy orka jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa: na glebach torfowych, organicznych, gdzie może zostać zniszczona struktura takich gleb, narażonych na erozję.

Jest to sposób, którego koszt jest niższy od metody mechanicznej (orkowej), z tego względu często więc preferowany.

  • starą ruń opryskuje się herbicydem o działaniu totalnym w pełnej jego dawce,trawa musi mieć wysokość min.10 cm wysokości, nie więcej niż 15 cm
  • po 10-14 dniach, zaschłe części roślin należy usunąć z pola
  • po tym też czasie można przystąpić do właściwego siewu siewnikiem z redlicami o kroju talerzowym lub specjalnym siewnikiem do podsiewu
  • ilość wysiewu: 35 – 40 kg/ ha
  • siew najlepiej jest wykonać „na krzyż” połową nasion w każdym z kierunków, ewentualnie zachowując możliwie wąskie odstępy między rzędami
  • po wysiewie konieczne jest wałowanie wałem gładkim lub kołkowym
  • nawożenie i termin wysiewu  – jak w metodzie orkowej
  • w obu metodach odnowy użytków zielonych konieczne jest wykonanie koszenia odchwaszczającego; ograniczy ono rozwój chwastów i pobudzi wysiane rośliny do krzewienia

Dane kontaktowe

Nasz adres
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

NIP: 666 000 34 79