UPRAWA LUCERNY

Lucerna na ogół  łatwo dostosowuje się do najrozmaitszych warunków glebowych. Największe plony daje na glebach  pszenno –buraczanych, ale na żytnio –ziemniaczanych rośnie dobrze i daje większe plony niż inne rośliny pastewne. Dostosowanie się lucerny do różnych środowisk glebowych wiąże się z jej  silnie rozwiniętym systemem  korzeniowym, z którego to powodu lucerna stawia  duże wymagania co do podglebia i podłoża. Glina, iły, margiel lub gleby gliniasto - piaszczyste, znajdujące się w pobliżu, wpływają na zwiększenie plonów.  Woda gruntowa nie powinna znajdować się bliżej niż na 150 cm od powierzchni.

Lucerna źle znosi kwaśny odczyn gleby - jest to jej cecha gatunkowa, niezależna od odmiany. Na glebach kwaśnych rośliny nie rosną, młode siewki zamierają w dość krótkim czasie po wschodach, więc uprawa tej roślina na takich glebach nie ma szans na powodzenie. Najbardziej odpowiednia  jest gleba o pH od 6,5 do 7,2.

 1. PRZYGOTOWANIE POLA

Poprzedzając wiosenny siew jesienią należy wykonać zabiegi: odchwaszczenie, wapnowanie, nawożenie fosforem i potasem, orkę zimową.
Ponieważ lucerna jest rośliną wieloletnią, szczególnie ważne jest staranne odchwaszczanie, a zwłaszcza zniszczenie chwastów wieloletnich. Najskuteczniejsze jest zastosowanie herbicydów systemicznych jak : ROUNDUP 360 SL lub AVANS 330 SL.

 1. 2. POTRZEBY POKARMOWE LUCERNY ORAZ NAWOŻENIE

Lucerna jako roślina motylkowata współżyje z bakteriami brodawkowymi Rhizobium sp. i za ich pomocą może korzystać z azotu znajdującego się w powietrzu.
W związku z tym nawożenie azotem jest ograniczone 20 - 30 kg/ha w momencie siewu.
Bardzo dobrze wykorzystuje trudniej dostępne składniki pokarmowe.

Potrzeby pokarmowe lucerny na każde 10 zebranej zielonki:

 

60 -70 kg azot (N)
15 kg fosfor (P2O5)
50 - 70 kg potas (K2O)
50 kg wapń (CaO)
8 kg magnez (MgO)
10 kg siarka (SO3)
80 - 130 g cynku (Zn)
100 - 150 g mangan (Mn)
60 - 110 g bor (B)
15 - 20 g miedź (Cu)
1,5 - 3 g molibden (Mo)

 Z danych powyższych wynika ,że oprócz mikroelementów konieczne jest nawożenie potasem, fosforem, wapniem, siarką i magnezem. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na nawożenie siarką, ponieważ jest składnik często niedoceniany w uprawie lucerny. Tymczasem przy niedoborze siarki lucerna słabo rośnie, źle się rozkrzewia oraz zamiera. Bardzo praktyczne jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, ale trzeba dobierać nawozy z zawartością siarki, ale bez azotu lub z niską jego zawartością, np. LUBOFOSKA  4-12-12, która zawiera tylko 4% N, 33% P2O5 w różnych postaciach, 12% K2O, 14% CaO oraz 29% SO3. Nawóz ten szczególnie przydatny jest do stosowania przedsiewnego, nawet 2-4 dni przed  wysiewem.
Inne nawozy to KORN-KALI – 40% K2O, 12,5% SO3 ; KIZERYT granulowany – 25% MgO, 50 % SO3 - wg zasobności gleby i przewidywanego plonu.
Są to tylko przykładowe nawozy, są też oczywiści nawozy jednoskładnikowe, np. siarkowe w postaci siarczanu potasu.
W każdym razie nawożenia zarówno siarką, jak i pozostałymi składnikami pokarmowymi powinno się odbywać zgodnie z wynikami badań gleby oraz oczekiwanymi plonami. Badania gleby nie są drogie i na pewno zwrócą się szybko w postaci oszczędności w stosowanych nawozach jak uzyskiwanych dzięki ich racjonalnemu stosowaniu plonach.
Przeciętne zalecenia nawozowe zawiera Tabela 1. NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY TECHNOLOGII UPRAWY LUCERNY.

 1.  3 SIEW

Jeśli na polu, na którym planuje się uprawę lucerny, nie uprawiano żadnych motylkowatych przez ostatnie 10 lat konieczne jest zastosowanie NITRAGINY, która jest zasuszoną formą bakterii Rhizobium sp.; przed siewem zaprawia się nasiona Nitraginą „na mokro” . W pozostałych przypadkach Nitragina nie jest niezbędna, ale dostarczając bakterie
bezpośrednio blisko korzeni, przyspieszamy w efekcie wzrost i rozwój młodych roślin.

Sposoby uprawy lucerny:

 • - siew czysty w terminie wiosennym lub letnim jako najbardziej polecany. Wieloletnie obserwacje wskazują na siew bez rośliny ochronnej jako bardziej efektywny; lucerna wcześniej wchodzi w okres pełnego plonowania, a w warunkach niedoboru wody, występującego w ostatnich latach nawet wiosną, roślina ochronna stanowi dla lucerny silną konkurencję o wilgoć
 • - siew  z rośliną ochronną (jęczmień jary, owies) w terminie wiosennym.
  Przed siewem nawożenie azotem 20-25 kgN/1ha – saletra amonowa przy siewie czystym, 1/3 – 1/2 pełnej dawki azotu dla zboża jako rośliny ochronnej.

Głębokość siewu 1 do 2 cm.

Terminy i norma wysiewu:

 

lucerna w siewie czystym lucerna we wsiewce
wiosenny: kwiecień; letni: czerwiec do poł.lipca 1-sza poł.kwietnia
10-12 kg/1 ha        12-16 kg/1ha    16 – 20 kg/1 ha

 

 

Ważne zabiegi po wysiewie i wschodach

W miarę potrzeb:

 •  - odchwaszczanie mechaniczne: przykaszanie chwastów
 •    - odchwaszczanie chemiczne:
  faza 2-3 liści właściwych, np. Basagran 480 SL,
  plantacje 1-roczne i starsze: KERB 50WP, KERB500 SC na chwasty 2-liścienne 2kg/1 ha, zniszczenie perzu: 3 – 4 kg/1 ha – jesienią od k.X do  poł.XI
 1. 4. UŻYTKOWANIE LUCERNIKA

Wiosenne bronowanie, podsiew trawą, koniczyną lub lucerną przerzedzonej plantacji

Nawożenie wg zasobności gleby i przewidywanego plonu:

P -      60 – 140 kg P2O5/1 ha
K -      60 – 140 kg K2O/1 ha
Mg -     60 – 80 kg MgO/1 ha
S -     80 – 100 kg SO3/1 ha
Ca -    500 – 1500 kg CaO wnoszonego corocznie wczesną wiosną lub późną jesienią;
    dawka zależna też od aktualnego odczynu gleby

Podział na dawkę wiosenną -50%, po zbiorze 1 pokosu – 50%, wyłącznie potasem można nawozić lucernę również po 2 pokosie

Mikroelementy: Insol – 6 lub podobne

Zbiory:

 • 3 pokosy   – najwyższy plon, niska jakość
 • 4 pokosy   – średni plon, dobra jakość
 • 5 pokosów – niski plon, bardzo dobra jakość

 

 

KONTAKT

Wykonanie www.domena.pl