LUCERNA – amerykańskie odmiany wielolistkowe

1.    CHARAKTERYSTYKA OGÓLNAFirma Agri Land posiada w swojej ofercie trzy odmiany lucerny hodowli amerykańskiej. Począwszy od najbardziej  znanej, sprawdzonej w uprawie (od 1995 roku) i docenionej przez polskich rolników odmiany LEGEND, poprzez LEGENDAIRY  do najnowszej odmiany PERFECTA.

Odmiany te wyróżniają się cechami niespotykanymi w odmianach hodowli europejskiej.  Są one wielolistkowe, gdzie częściowo, zamiast tradycyjnych 3 listków, rośliny wytwarzają ich 5 a nawet do 9. Dzięki temu korzystniejszy jest stosunek masy liści do masy łodyg, co daje efekt w postaci wyższej zawartości białka – np. w odmianie PERFECTA nawet do 109,2% wzorca (średnia z trzech lat w badaniach rejestrowych w Polsce). Ponadto odmiany te osiągają bardzo wysokie plony zarówno świeżej jak i suchej masy – np. plon świeżej masy odmiany PERFECTA to 109% wzorca -  czyli polską, uważaną za najlepiej przystosowaną do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju, odmianę Radius. Poza tym przewaga ta dotyczy także takich cech jak zdolność przezimowania, reakcja na suszę, a zwłaszcza odporność na choroby uwiądowe. Wszystkie te cechy znacząco wpływają na trwałość lucernika oraz dają pewność wysokich i corocznie powtarzalnych plonów, jakich można  oczekiwać w kolejnych latach uprawy tej rośliny. Stąd deklarowane min. 5 lat jako okres użytkowania lucernika odmian amerykańskich, w tym odmiany PERFECTA, jest wielkością realną i całkowicie uzasadnioną.

Należy podkreślić kolejny ważny walor odmian lucern hodowli amerykańskiej - znacznie niższą, w porównaniu do odmian krajowych i innych europejskich, zawartość saponin, zaliczanych do tzw. substancji antyżywieniowych, w nadmiarze szkodliwych dla zwierząt. Można więc zwiększać dzienne dawki lucerny, bez obawy wystąpienia zaburzeń pokarmowych u zwierząt. W rezultacie oszczędzamy na zużyciu kupowanych, drogich paszach wysokobiałkowych,  zastępując je doskonałym, łatwo przyswajalnym białkiem zawartym w lucernie z własnych upraw. Lucerna przy tym  to nie tylko najtańsze źródło białka z upraw polowych, ale również jedno z najbogatszych źródeł kompletu aminokwasów egzogennych, soli mineralnych, mikroelementów oraz karotenu i witamin K, A, B2, C, E.

Lucerna może być przeznaczana do bezpośredniego skarmiania i na siano, na susz, sianokiszonkę lub kiszonkę. Może być stosowana w żywieniu wysoko wydajnego bydła, owiec, trzody i drobiu, jako pasza jest chętnie pobierana i wysoko strawna.

 

2. WYJĄTKOWE KORZYŚCIUprawa lucern hodowli amerykańskiej  to:

 • dobre plony przez min. 5 lat
 • bezsprzecznie najtańsze źródło wysokowartościowego białka spośród wszystkich roślin paszowych uprawianych w gospodarstwach rolnych.
  Dość powiedzieć, że w jednym roku można zebrać z 1 ha lucernika od 1500 do nawet 2000 kg (2 ton!) białka najwyższej wartości i jakości.
 • stanowi źródło paszy bardzo chętnie pobieranej i wysoko strawnej
 • bardzo dobrej jakości kiszonka, która pokrywa zapotrzebowanie wysoko produkcyjnych krów na białko i zastępuje wysokobiałkowe pasze treściwe
 • komplet aminokwasów egzogennych (w tym walina, leucyna, treonina i lizyna)
  soli mineralnych (wapń, fosfor, potas, magnez),  mikroelementów oraz karotenu i witamin (K, A, B2, C, E)
 • niskie nakłady w przeliczeniu na 1 ha uprawy
 • niska pracochłonność, co wynika też z faktu, że uprawa i zbiory mogą być całkowicie zmechanizowane
 • lucerna poprawia przy tym bilans próchnicy, strukturę gleby, stosunki wodno – powietrzne, powstają warunki sprzyjające rozwojowi korzystnych makro – i mikroorganizmów
 • po likwidacji lucernika otrzymujemy doskonałe stanowisko dla roślin następczych.  Badania Harasimowicz-Hermann  wykazały, że po 3-letniej uprawie lucerny na 1 hektarze  w glebie pozostaje średnio 8,6 t/ha suchej masy organicznej, 350 kg/ha azotu ogólnego (N), 25 kg/ha fosforu (P), 185 kg/ha potasu (K)  
  ______________________________________________
  1) Grażyna Harasimowicz-Hermann, Jadwiga Andrzejewska  "Przewodnik do uprawy lucerny" , Instytut Wydawniczy "Świadectwo" Bydgoszcz 2000

  Uprawa  lucern  wielolistkowych  zapewnia unikalne korzyści:
CECHY KORZYŚCI
- odmiany o wysokiej produktywności - dostarczają wyjątkowo wysokie plony świeżej i suchej masy
- odmiany wielolistkowe - korzystniejszy stosunek masy liści do pędów i proporcjonalny wzrost zawartości białka do włókna łodyg - dostarczają wysokiej jakości paszę (wysoka zawartość białka, wysoka strawność)

- wysoka odporność na najgroźniejsze choroby lucerny

- mrozoodporność

- wieloletnia trwałość lucerniaka
 - wysoką wartość użytkowa nasion wynikająca z czystości nasion i ich siły kiełkowania - możliwość obniżenia normy wysiewu do 10-12 kg/ha.

 

3. KLUCZOWE UWAGI

 • pasza z lucerny może być podstawą dobrego programu żywienia bydła - jest chętnie przez zwierzęta pobierana, co przy dużej koncentracji białka i wysokiej strawności powoduje wzrost wydajności mleka.
 • zwiększony udział liści w plonie wielolistkowych odmian amerykańskich w porównaniu z tradycyjnymi odmianami ma bezpośredni wpływ na jakość plonu, w tym głównie na zawartość białka i wynikającą z niej wysoką wartość paszową.

 

4. ZASTRZEŻENIA

Związane z wymaganiami glebowymi:

Nie należy uprawiać lucerny na glebach:

 • zakwaszonych – niedopuszczalna jest uprawa na stanowiskach o pH niższym niż 5,5
 • piaszczystych
 • torfowych
 • o wysokim poziomie wód gruntowych
 • bardzo zwięzłych
  Związane ze stanowiskiem w zmianowaniu:
 • nie uprawiać po roślinach motylkowych,
 • zwrócić uwagę na herbicydy stosowane w roślinach przedplonowych, zwłaszcza w  kukurydzy
 • nie uprawiać na stanowiskach zachwaszczonych, zwłaszcza przez chwasty wieloletnie

KONTAKT

Wykonanie www.domena.pl