Wróć

TAB.1 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY TECHNOLOGII UPRAWY LUCERNY

Ważniejsze elementy technologii           Sposób wysiewu 
Lucerna w siewie czystym Lucerna we wsiewce 
w roślinę ochronną zbieraną na zielonkę - zbiór w czerwcu w roślinę ochronną zbieraną na ziarno - zbiór w lipcu
     ZAŁOŻENIE LUCERNIKA
Stanowisko okopowe na oborniku, rzepak, zboża, kukurydza
Nawożenie przedsiewne: Ca wapnowanie na przedplon lub po zbiorze przedplonu
P  wg zasobności gleby do 70 kg P2O5
 na ha- jesienią lub wiosną
wg zasobności gleby do 100 kg P2O5
na 1 ha- jesienią lub wiosną
K  wg zasobności gleby do 100 kg K2O
 na ha- jesienią lub wiosną
wg zasobności gleby do 100 kg K2O
 na 1 ha- jesienią lub wiosną
N  bez nawozenia lub 20 kg N na ha do 80 kg N na ha   do 60 kg N na ha
Wiosenne przygotowanie pola wyrównanie pola, spulchnienie wierzchniej warstwy gleby
Termin siewu siew wiosenny: kwiecień siew letni:
czerwiec do poł. lipca
pierwsza połowa kwietnia
Głębokość siewu: 1 do 2 cm
Ochrona przed zachwaszczeniem mechaniczna - przedsiewna, przykaszanie chwastów
chemiczna, np..Basagran
Zbiór 1-2 pokosy 1 pokos ściernianka 
UŻYTKOWANIE LUCERNIKA
Nawożenie:  P wg zasobnosci gleby i przewidywanego plonu 60-140 kg P2O5 na 1 ha
K wg zasobnosci gleby i przewidywanego plonu 60-140 kg K2O na 1 ha
podział na dawkę wiosenną (50%) i po zbiorze 1 pokosu (50%)
  mikroelementy, np.Insol - 6
Pięlegnacja i prowadzenie łanu ewentualnie wiosenne bronowanie, podsiew trawą przerzedzonej lucerny
Zbiór i jakość plonu 3 pokosy - najwyższy plon niskiej jakości
4 pokosy - średni plon dobrej jakości
5 pokosów - niski plon bardzo dobrej jakości 

Tabela została ona opracowana przez prof. dr hab. inż. Grażynę Harasimowicz -Herman oraz prof. dr inż. Jadwigę Andrzejewską (Przewodnik do uprawy lucerny)

KONTAKT

Wykonanie www.domena.pl