AGROTECHNIKA podsiew

PODSIEWJest to jedna z najskuteczniejszych oraz najczęściej stosowanych metod utrzymania wysokiej produktywności i jakości użytków zielonych. O powodzeniu podsiewu w głównej mierze decyduje technika jego wykonania, związana nie tylko z metodą wysiewu nasion, ale przede wszystkim z osłabieniem starej darni, zmniejszeniem jej siły konkurencyjnej. Cel ten można osiągnąć poprzez wykonania zabiegów mechanicznych lub chemicznych.


Podsiew - stosuje się, gdy:
     

 • w runi występują gatunki traw niskich, natomiast brakuje traw wysokich i motylkowatych, a szkodliwych chwastów jest stosunkowo niewiele, ewentualnie można je zwalczyć za pomocą herbicydów
 • darń łąk jest mocno przerzedzona, występuje wiele pustych miejsc
 • w darni występując cenne gatunki traw niskich (min. 20 %), brak jest traw wysokich (lub jest ich bardzo mało) oraz roślin motylkowatych,
 • ruń jest zdegradowana, a nie można wykonać orki np. na płytkich glebach, na pochyleniach, silnie rozluźnionych  glebach organogenicznych, glebach narażonych na erozję
 • jest to niskonakładowa metoda odnowy użytków zielonych, z tego też względu często preferowana

 

Termin zabiegu

 • w zasadzie najbardziej korzystne są  dla podsiewu użytków zielonych dwa terminy:
  - wiosną (marzec – maj),
  - późnym latem (poł. lipca – poł. sierpnia).
 • stara darń powinna być w czasie podsiewu możliwie krótka w celu ograniczenia jej konkurencyjności. Z tego powodu korzystny jest termin późno-letni. Niestety w naszych warunkach często występują wtedy duże niedobory wilgoci. Z kolei w terminie wiosennym w pełni wykorzystujemy wilgoć pozimową, ale jest to czas intensywnego wzrostu traw po zimowym spoczynku


Technika wykonania podsiewu :

 • niskie wykoszenie starej zdegradowanej runi kosiarką rotacyjną do wysokości 4-5 cm
 • na glebach lżejszych, o słabym zadarnieniu zastosować bronę ciężką natomiast na glebach ciężkich i o zwartej darni stosuje się bronę talerzową
 • wyjątkowo zbitą starą darń niszczy się glebogryzarką
 • miejsca przeznaczone do podsiewu powinny być zbronowane „na czarno" (zniszczenie starej darni co najmniej w 50%)
 • możliwe jest zastosowanie zabiegów chemicznych : desykantami, nalistnymi herbicydami selektywnymi, nieselektywnymi herbicydami o działaniu totalnym, np.Roundap, Reglone, w ilości nie większej niż połowa zalecanej dawki, po ok.7 dniach od zaaplikowania środka chemicznego należy zebrać zaschnięte części roślin,

uwaga: przy metodzie chemicznej nasiona najlepiej jest wysiewać specjalistycznym siewnikiem darniowym, termin siewu nie wcześniej niż 14 dni od zastosowania herbicydu lub desykantów
     

 • po zniszczeniu darni stosuje się nawożenie mineralne w dawkach (kg/ha):
  - 40 - 50 kg N
  - 70 - 90 kg P2O5
  - 80 - 120 kg K2O


ważne: nawożenie azotem podsianej łąki należy wykonać dopiero po pierwszym koszeniu odchwaszczającym, wcześniejszy termin tego zabiegu sprzyjać będzie wzrostowi pierwotnej darni, przez co nowe siewki mogą nie podołać konkurencji z nią

 • wysiew nasion rzutowo ręcznie, szczególnie w przypadku podsiewania pustych miejsc pozbawionych darni, lub siewnikiem w ilości 20-25 kg/ha. Najlepsze efekty podsiewu uzyskuje się stosując siewnik (z redlicami talerzowymi czy mikrofrezem) wycinający w glebie rowki, a następnie wysiewający nasiona w tenże rowek. Zwykle siewnik taki ugniata nacięty rowek zaraz po wysiewie


Termin siewu:

 • letni (od połowy lipca do połowy września) na glebach dostatecznie wilgotnych, w tym terminie konkurencyjność starej darni jest niższa niż wiosną
 • wiosenny (kwiecień - maj), gdy w okresie lata często zdarzają się posuchy,
 • obsianą powierzchnię trzeba zwałować celem dociśnięcia nasion do gleby
 • pielęgnacja po podsiewie polega na co najmniej dwukrotnym przykoszeniu runi, pierwszy raz 2-3 tyg. po wschodach roślin,  szczególnie jeśli nastąpi szybki i intensywny wzrost chwastów

KONTAKT

Wykonanie www.domena.pl