MKS MIESZANKA TRAW Z KONICZYNĄ SZWEDZKĄ

 • zalecana do uprawy na glebach organicznych, np. murszowo-torfowych, mokrych, okresowo zalewanych, wolno obsychających wiosną
 • doskonale udaje się na cięższych glebach mineralnych
 • przeznaczona jest do użytku kośnego
 • mieszanka daje dobrej jakości paszę, charakteryzującą się smakowitością i wysoką strawnością.
 • zapewnia możliwość długotrwałego użytkowania.

Skład mieszanki:

Kostrzewa trzcinowa 20%
Kostrzewa łąkowa 35%
Tymotka łąkowa 15%
Wyczyniec łąkowy/Mozga trzcinowa 10%
Wiechlina łąkowa 10%
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) 10%
 • kostrzewa trzcinowa – tworzy silne, dość wysokie kępy, jest trwała, szybko się rozwija, odporna na suszę
  - spośród kostrzew najbardziej konkurencyjna, bardzo przydatna na wadliwe grunty, nietypowe stanowiska,   także silnie przesychające
 • wyczyniec łąkowy/mozga trzcinowa – obie te trawy występują na łąkach wilgotnych, okresowo zalewanych wiosną, na łęgach (wzdłuż dolin rzecznych)
  - dobrze znoszą wielokrotne koszenie w okresie wegetacji
 • koniczyna szwedzka (białoróżowa) – szczególnie dobrze rozwija się na glebach cięższych, wilgotnych mineralnych, stanowiskach okresowo zalewanych
  - spośród wszystkich koniczyny zawiera najwięcej białka w masie roślinnej

Norma wysiewu 30-35 kg/ha, opakowanie 10kg

KONTAKT

Wykonanie www.domena.pl